Ετήσιο ερωτηματολόγιο μελών Travelife (2019)

Αυτό το ανώνυμο ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας με τη διαχείριση αποβλήτων ώστε να βρούμε τους καλύτερους τρόπους να σας υποστηρίξουμε.  Έχουμε συμπεριλάβει ορισμένες άλλες σύντομες ερωτήσεις που σχετίζονται με την ικανοποίησή σας με το Travelife καθώς και ζητήματα βιωσιμότητας τα οποία γνωρίζουμε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον επί του παρόντος.  Υπάρχει χώρος στο τέλος όπου μπορείτε να μας παράσχετε ορισμένα γενικά σχόλια.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

TRAVELIFE

Διαφωνώ έντονα Διαφωνώ Αναποφάσιστος/η Συμφωνώ Συμφωνώ έντονα
Είμαστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που λαμβάνουμε από το προσωπικό του Travelife στο κεντρικό γραφείο μας στο Λονδίνο.
Το πιστοποιητικό Travelife έχει βελτιώσει την επιχείρησή μας.
Τα ζητήματα βιωσιμότητας είναι σημαντικά για το προσωπικό μας.
Τα ζητήματα βιωσιμότητας είναι σημαντικά για τους πελάτες μας.
Τα ζητήματα βιωσιμότητας είναι σημαντικά για την τοπική κοινότητά μας.
Θα συστήναμε το Travelife σε ένα άλλο ξενοδοχείο.